Spolupracuji s Hospodářské noviny, Aktuálně, Redbul.cz, RALU, Česká televize, Samsung, ING. Díky za spolupráci Photon europe.